SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU: Strategija razvoja sporta Grada Karlovca 2021.-2028.

Strategija je dokument kojim se analizira postojeće stanje sporta te postavljaju ciljevi i aktivnosti kojima će se oni provesti. Strateški pristup razvoju nekoga područja sastoji se od tri dijela koji daju
odgovore na tri skupine ključnih pitanja:
ANALIZA STANJA- Kakvo je trenutačno stanje, s čime uistinu raspolažemo, koje su dobre i loše strane postojećeg sustava?
STRATEŠKI CILJEVI - Želimo li, u čemu i koliko biti bolji? Gdje želimo biti i što želimo ostvariti u narednom razdoblju?   
PROGRAM RAZVOJA/AKCIJSKI PLAN – Tko i na koji način treba ispunjavati različite zadaće ili aktivnosti kako bi postigli zadane strateške ciljeve, u kojim vremenskim rokovima to treba činiti, s kojim ljudskim i financijskim resursima treba raspolagati te na koji način će se pratiti učinci njihovog djelovanja?

https://www.karlovac.hr/novosti/savjetovanje-s-javnoscu-strategija-razvoja-sporta-grada-karlovca-2021-2028/22507