Javni poziv za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Karlovca za 2023. godinu

Na temelju članka 9. stavka 2. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva (od 19.studenog 2021.g),

Upravni odbor KŠZ na svojoj 52. sjednici održanoj 1. prosinca 2022. godine, donio je ODLUKU o raspisivanju i objavi Javnog poziva za podnošenje pisanih

programa za izradu i realizaciju Plana sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Karlovca za 2023. godinu.

Članice Karlovačke športske zajednice prijavljuju se na Javni poziv putem SOM NATJEČAJ aplikacije.

Rok za prijavu na poziv je 30 dana od objave poziva odnosno od 5.12.2022. godine. Razmatrat će se prijave poslane putem SOM NATJEČAJ aplikacije zaključno s 5.1.2023. godine do 24:00 sata.

Molimo vas da kod prijave na Javni poziv za 2023. godinu vodite računa da sve financije moraju biti izražene u eurima.

Fiksni tečaj konverzije utvrđen uredbom Vijeća EU je 1 euro = 7,53450 kuna.

Iznosi koji budu navedeni u kunama neće biti uzeti u razmatranje.