Zapisnici upravnog odbora

Skr._zapisnik_sa_1._sj._UO_4.9.2020.pdf

Skr._zapisnik_sa_2._sj._UO_8.9.2020._s.pdf

Skr._zapisnik_sa_3._sj._UO_8.10.2020._s.pdf

Skr._zapisnik_sa_4._sj._UO_22.10.2020._s.pdf

Skr._zapisnik_sa_5._sj._UO_12.11.2020._s.pdf

Skr._zapisnik_sa_6._sj._UO_3.12.2020._s.pdf

Skr._zapisnik_sa_7._sj._UO_8.12.2020._s.pdf

Skr._zapisnik_sa_8._sj._UO_5.1.2021._s.pdf

Skr._zapisnik_sa_9._sj._UO_12.1.2021._s.pdf

Skr._zapisnik_sa_10._sj._UO_19.1.2021._s.pdf

Skr._zapisnik_sa_11._sj._UO_29.1.2021._s.pdf

Skr._zapisnik_sa_12._sj._UO_18.2.2021._s.pdf

Skr._zapisnik_sa_13._sj._UO_13.3.2021._s.pdf

Skr._zapisnik_sa_14._sj._UO_29.3.2021._s.pdf

Skr._zapisnik_sa_15._sj._UO_12.4.2021_s.pdf

Skr._zapisnik_sa_16._sj._UO_22.4.2021._s.pdf

Skr._zapisnik_sa_17._sj._UO_11.5.2021._s.pdf

Skr._zapisnik_sa_18._sj._UO_21.5.2021._s.pdf

Skr._zapisnik_sa_19._sj._UO_26.5.2021._s.pdf

Skr._zapisnik_sa_20._sj._UO_24.6.2021._s.pdf

Skr._zapisnik_sa_21._sj._UO_9.8.2021._s.pdf

Skr._zapisnik_sa_22._sj._UO_31.8.2021._s.pdf

Skr._zapisnik_sa_23._sj._UO_14.9.2021._s.pdf

Skr._zapisnik_sa_24._sj._UO_7.10.2021_s.pdf

Skr._zapisnik_sa_25._sj._UO_26.10.2021_s.pdf

Skr._zapisnik_sa_26._sj._UO_11.11.2021_s.pdf

Skr._zapisnik_sa_27._sj._UO_25.11.2021_s.pdf

Skr._zapisnik_sa_28._sj._UO_6.12.2021_s.pdf

Skr._zapisnik_sa_29._sj._UO_14.12.2021_s.pdf

Skr._zapisnik_sa_30._sj._UO_4.1.2022_s.pdf

Skr._zapisnik_sa_31._sj._UO_14.1.2022_s.pdf

Skr._zapisnik_sa_32._sj._UO_19.1.2022_s.pdf

Skr._zapisnik_sa_33._sj._UO_8.2.2022._s.pdf

Skr._zapisnik_sa_34._sj._UO_24.2.2022._s.pdf

Skr._zapisnik_sa_35._sj._UO_3.3.2022._s.pdf

Skr._zapisnik_sa_36._sj._UO_7.3.2022._s.pdf

Skr._zapisnik_sa_37._sj._UO_17.3.2022_s.pdf

Skr._zapisnik_sa_38._sj._UO_11.4.2022._s.pdf

Skr._zapisnik_sa_39._sj._UO_29.4.2022._s.pdf

Skr._zapisnik_sa_40._sj._UO_10.5.2022._s.pdf

Skr._zapisnik_sa_41._sj._UO_13.5.2022._s.pdf 

 Skr._zapisnik_sa_42._sj._UO_24.5.2022.pdf

Skr._zapisnik_sa_43._sj._UO_16.3.2022.pdf

Skr._zapisnik_sa_44._sj._UO_21.6.2022.pdf

Skr._zapisnik_sa_45._sj._UO_5.7.2022.pdf

Skr._zapisnik_sa_46._sj._UO_7.7.2022.pdf

Skr._zapisnik_sa_47._sj._UO_2.8.2022.pdf

Skr._zapisnik_sa_48._sj._UO_23.8.2022.pdf

Skr._zapisnik_sa_49._sj._UO27.9.2022.pdf

Skr._zapisnik_sa_50._sj._UO_7.10.2022.pdf

Skr. zapisnik sa 51. sjednice UO_17.11.2022.pdf

Skr. zapisnik sa 52. sjednice UO_1.12.2022.pdf

Skr. zapisnik sa 53. sjednice UO 13.12.2022.pdf

Skr. zapisnik sa 54. sjednice UO_21.12.2022.pdf

Skr. zapisnik sa 55. sjednice UO_3.1.2023.pdf.

Skr. zapisnik sa 56. sjednice UO_23.1.2023.pdf.

Skr. zapisnik sa 57. sjednice UO_31.1.2023.pdf

Skr. zapisnik sa 58. sjednice UO_2.2.2023.pdf

Skr. zapisnik sa 59. sjednice UO_20.3.2023.pdf

Skr. zapisnik sa 60. sjednice UO_24.3.2023.pdf

Skr._zapisnik_sa_61._sjednice_UO.pdf

Skr._zapisnik_sa_62._sjednice_UO.pdf

Skr._zapisnik_sa_63._sjednice_UO.pdf

Skr._zapisnik_sa_64._sjednice_UO.pdf

Skr._zapisnik_sa_65._sjednice_UO.pdf

 

 

Hitova: 869